Tilsynsrapport

Tilsynsrapporter fra tilsyn med private behandlingssteder og klinikker i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen foretager lovbestemte tilsyn med private sygehuse, klinikker og praksis. Loven, der trådte i kraft i januar 2012, indebærer, at de fleste private behandlingssteder skal registreres i Sundhedsstyrelsen, og at Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med behandlingsstederne. Tilsynene skal øge patientsikkerheden og foregår ved, at embedslægerne hvert tredje år aflægger et tilsynsbesøg på behandlingsstedet.


Her finder du tilsynsrapporten for Speciallægeselskabet
Øjenlæge Jens Bach Andersen ApS: Se tilsynsrapport her