Behandlinger

Sygdomme som behandles og diagnosticeres:

Grå stær (uklar linse). Der henvises efter undersøgelse til grå stær operation på sygehuset for øjeblikket, da §3-aftalen er ophørt.

Grøn stær (skade på synsnerven). Fortrinsvis medicinsk behandling.

Diabetesrelaterede nethindesygdomme. Foto screening og årlige kontroller.

AMD (Alders relateret svækkelse af den gule plet).

Nethindeløsning og glaslegemeforandringer. Henvises som regel til sygehuset, dog behandles rift af nethinden med laser.

Diverse sygdomme i bindehinde, hornhinde og årehinde.

Skeleudredning.

Undersøgelse af børn. Briller m.m.

NB. Brillerecepter til voksne udfærdiges ikke rutinemæssigt!

Diverse øjenlågsoperationer for fejlstilling af øjenlåg samt hængende øjenlåg.